A gyermek fejlettségét befolyásolja mindennapi mozgása, testtartása, idegrendszerének-, egyensúlyi érzékének fejlettsége és reflexeinek működése.

A gyermekjóga egy olyan hatékony módszer, mely magában foglalja mindezeket, így az önmegvalósítás útja is egyben.

Mivel legfőképpen mozgásfejlesztés, így vizsgálom a primitív reflexmaradványokat is, melyek játékos felülírásával a fejlődést akadályozó funkciókat tudjuk befolyásolni, a személyiség érését felgyorsítani.

Minden gyermek mozgással kezdi megismerni az új világot, amibe beleszületett.

A mozgásélmények munkára serkentik az agy enzimjeit, így a gyermek mindenképpen változik, fejlődik.

A foglalkozásokon egy mesekereten keresztül jógázzuk el játékosan az adott történetet. Minden állat, növény, tárgy, égtáj, ünnep stb. az, mellyel eggyé válik a gyermek, így Ő lesz az alkotó. Növekszik önbizalma, harmonikus működés jön létre a két agyfélteke között, testi-lelki–szellemi szinten éli át az örömet, melyből egy életen át táplálkozni tud.

Immunrendszerük, szervezetük megerősödik, vitalitásuk növekszik, oldódnak a feszültségek, a stressz, és az elfojtott érzelmek.

A jóga móka kincsei a mozgás, a játék, a mese, a kiegyensúlyozottság elérése, a tiszta életvitelre, az elégedettségre és az önuralomra való nevelés.

A kicsiket sokat hintáztatom, guruló-gördülő mozgások és fordított testhelyzet segítik náluk a reflexmaradványaik felülírását, hogy mozgásuk, fejlődésük harmonikus, egészséges legyen. A csoportmunka ellenére mindenki kap figyelmet, sok-sok érintést, hogy nyitottak legyenek és önbizalmuk már ilyen pici korban is megfelelően erősödjön.

Bármilyen kérdésre szívesen válaszolok a 0630-631-9370-es tel.számon. Akár otthoni gyakorlatokat is szívesen ajánlok, személyre szabottan.

Gallina Ági Írisz

kineziológus, gyógyító masszőr, gyerekjóga oktató

Az állandó testkontaktus, a csiklandozó, simogató, dögönyöző, lovagoltató játékok, mondókák, dalok, versek kulcsfontosságúak a fejlődésben. A mesélés, a bábozás a beszédfejlődést ösztönzi, így biztosított a gyermek fizikai, intellektuális és érzelmi fejlesztése. A gyermek számára az anya hangjánál nincs szebb, gyertek és fedezzétek fel hát a dalolás erejét, örömét!

(Kérlek nézzétek meg a zenebölcsiről készült képeket a galériában!)

A legtöbb szülő fejében megfordul a gondolat, hogy mikor a legjobb elkezdeni egy idegen nyelv elsajátítását. Vannak olyanok, akik szinte születésüktől fogva egy idegen nyelven beszélnek a gyermekükhöz és olyanok is, akik ezt az iskolás évekre hagyják. Mindkét módszernek vannak előnyei és hátrányai de tény, hogy a pici gyerekek sokkal könnyebben és észrevétlenebbül tanulják meg játékokon, mondókákon keresztül, szemléltető eszközök segítségével a nyelvet mint később hosszú, szótárazással eltöltött évek eredményeképp. Célunk, hogy a gyerekek már úgy mehessenek be az első németórára hogy ismerős a nyelv hangzása és az alapvető szavakat már el is sajátították. Ezzel elkerülhető az, hogy megijedjenek és hogy ellenérzéssel üljenek a könyvek fölé.

Az ovis korosztálynak szeretnénk megmutatni az angol nyelv alapjait játékokon, dalokon keresztül. A jó hangulatú órákon rengeteget mozgunk, a sok interaktív eszköz használata mellett a gyermekek memóriájába észrevétlenül épülnek be az első angol szavak, mondatok.

(Kérlek nézzétek meg a galériában a képeket a foglalkozásról!)

Komplex foglalkozás, mely egyszerre fejleszti a kicsik mozgáskoordinációját, egyensúlyérzékét, tapintási- és térérzékelését, segíti őket a testséma elsajátításban és mindemellett nagyon jó hatással van szókincsük, ritmusérzékük fejlődésére, amit a ritmikus mozgással kísérhető, mozgást fejlesztő magyar népi mondókák egészítenek ki.

Nagy hangsúlyt kapnak a helyes testtartást elősegítő játékos gyakorlatok és a lábboltozat erősítő feladatok. Erősödik az izomzat, eltérés esetén normalizálódik az izomtónus a foglalkozáson résztvevő kicsiknél.

A csoport ösztönző ereje pozitívan hat a gyermekek személyiségére, bizonyos szocializációs minták elsajátítására: idővel a félénkebb felfedezők is egyre bátrabbá, nyitottabbá, társaikkal együttműködőbbé válnak. A családias hangulat, az oldott légkör, az állandó elemek jelenléte, az órák közel azonos felépítése mondókák sokszori ismétlése nagyfokú biztonságérzetet nyújt a kicsik számára és aktív részvételre ösztönzi őket.

Az órák menete szakmailag alaposan átgondolt, egymástól jól elkülöníthető, ugyanakkor mégis egymásra épülő és egymás hatását erősítő egységekből tevődik össze. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve nagy gondot fordítunk az irányított és a kötetlen játékrészek megfelelő időbeli arányának betartására.

Az órák felépítése:

Az órák kísérője LALA bohóc és kis barátai (bábok), akik játékosan összekötik és kiegészítik a feladatokat.

Játékos bemelegítés (járás mondókára, járás feladatokkal, futás feladatokkal)
Átmozgató játékos gimnasztika mondókával, zenével
Nagymozgások gyakorlása zenére (kúszás, mászás stb.) mesével és eszközökkel színesítve
Kisebb akadálypályán a nagymozgások gyakorlása
Levezető gyakorlatok
(Kérlek, nézzétek meg a képeket a galériában!)